Veosekindlustus tasub ära

Veo käigus tekkinud kahjud või toimingud kaubaga ei ole kahjuks alati vedaja kontrolli all. Kahju võib tekkida erinevatel põhjustel, näiteks kauba ebapiisav pakkimine saatja poolt, kauba hooletu veovahendile laadimine kaubasaatja või mahalaadimise kaubasaaja poolt, loodusõnnetused, vedaja ebapiisav informeerimine jne.

Enamus kaubavedajate vastutus on kindlustatud, kuid vastutuse piirmäärad võivad olla liiga madalad selleks, et korvata tekitatud kahju. Sellisel juhul oleks mõistlik sõlmida lisaks veosekindlustus.

Suhtleme Teie eest ERGO kindlustusega ja selgitame välja Teie kaubale sobivaima veosekindlustuspakkumise.

Itella Estonia OÜ-l on sõlmitud ekspedeerija vastututuskindlustuse poliis vastavalt ELEA üldtingimustele.


Kontakt