Saadetiste operatiivsel transpordil lähtekohast sihtkohta on tähtis roll kaupade õigel pakendamisel ja korrektsel markeerimisel, mis on kaubasaatja kohuseks.
Kauba pakend peab olema selline, et kaup oleks tranpordi ajal kaitstud kahjustumise ja kaotsimineku eest ning veos ei kujutaks endast ohtu teistele saadetistele, teenusepakkujale ega keskkonnale.

Pakkide ja kaubaaluste pakendamise ning markeerimise kohta leiad lisainfo siit.

Vaata lisaks

 

 


    Kontakt