Lugupeetud klient

Vaatamata sellele, et Itella Estonia käsitseb Teie kaupu äärmise hoolikusega, juhtub ka meie töös vigu ja eksimusi. Juhul kui oleme Teie kaubasaadetise toimetanud kohale kahjustanuna või hilinemisega, palume Teil täita lisatud kahjunõude vorm. Käsitleme kahjujuhtumit võimalikult kiiresti.

Itella Estonia juhindub oma tegevuses Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Üldtingimustest 2015, milles on kirjas kaubasaatja, -saaja ja ekspedeerija õigused ning kohustused. EEA Üldtingimused piiravad ekspedeerija / vedaja vastutust. Palume Teil nendega tutvuda.


Kontakt